Alkohol je potřeba mít pod kontrolou

S pitím je to jako s ohněm, je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Občas se napít při zvláštních příležitostech nebo v obzvláště milé společnosti, to není nic, čím bychom se měli trápit. Problém však nastává ve chvílích, kdy je pití vázáno na určité společenské situace, v nichž se pravidelně nacházíme, snadno se nám může začít vymykat co do frekvence i intenzity. Různě rychle pak vzniká závislost na alkoholu, která se již řadí mezi skutečná onemocnění zahrnutá i do Mezinárodní klasifikace nemocí. Dlouhodobá nadměrná konzumace pak může mít ničivý dopad na zdraví jednotlivce, na jeho soukromí i profesní život.

Když už přijdou potíže

Okolí si většinou problémů z pitím všímá dříve než sám nemocný. Také léčba je často iniciována z důvodu hromadících se problémů a rostoucího nátlaku okolí. Vykročit tím správným směrem může pomoci všem nemocným i pobytový program v nestátním psychologickém zařízení, které se specializuje na terapeutickou léčbu tohoto onemocnění. Pobyty se odehrávají v luxusně zařízeném wellness rezortu, který mají klienti po celou dobu volně k dispozici. Terapeutická sezení ve skupinách i individuálně pak pomáhají rozkrýt jádro problému a hledat cestu k jeho dlouhodobému řešení.