Prodlužte životnost vaší nemovitosti

Zateplení fasády je řešení pro všechny, kteří by rádi prodloužili životnost své nemovitosti a snížili tím pokud možno nutné výdaje do následných oprav, případně ušetřili za energie. Je totiž dokázáno, že starší omítka díky vnějším vlivům počasí i léty ztrácí na své funkci a díky tomu dochází k jejím různým prasklinám, drolení, opadávání či vznikají jiné deficity zdiva, díky čemuž stěny netěsní dobře teplo ani vlhko, což ve výsledku znamená vyšší výdaje za teplo, které skrz ně proniká ven, místo aby se udrželo uvnitř nemovitosti.

Řešení svépomocí nebo firmou

Někteří z vás se budou možná domnívat, že řešení oprav vnějšího pláště nemovitosti je ideální svépomocí, ale v praxi se ukazuje, že ne vždy to je správné rozhodnutí. Jednak s ohledem na neodbornost práce a použitých materiálů, dále pak každá nemovitost potřebuje jiné a individuální řešení, čehož nejlépe dosáhnete s využitím firmy a fundovaných odborníků na tuto problematiku. Zvažte aspoň konzultaci, která vás nic nestojí, může vám to ve vašem rozhodnutí v mnohém pomoci.